Natuurpresentaties biedt “groene” presentaties, excursies,  cursussen op (bijna) elk gewenst niveau en daarnaast natuurfotografie en tekstproductie.

Natuurpresentaties is een gedeponeerd merk (depot 1320737, h.o.d.n. C. Boele, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 53090683, BTW nummer NL069440414B01, en gevestigd op Stille Wille 11, 5091 WB Oost West en Middelbeers.

Algemeen

* Natuurpresentaties werkt met een standaard overeenkomst waarmee samen met de opdrachtgever datum, activiteit, onderwerp, doelgroep, locatie en te betalen kosten worden vastgelegd.

Excursies

* Publieksexcursies van Natuurpresentaties zijn gericht op een bepaald gebied, al of niet met een thema. Het maximum aantal deelnemers is 20. Voor deze excursies is opgave gewenst.

* Excursies voor derden worden aangeboden als maatwerk, afgestemd op doelgroep en gebied. De meeste onderwerpen zullen door natuurgidsen van Natuurpresentaties in eigen beheer uitgevoerd worden, voor gespecialiseerde onderwerpen kan het noodzakelijk zijn derden in te huren. Meerkosten hiervoor worden als offerte gepresenteerd aan de opdrachtgever.

Presentaties

* Elke presentatie is maatwerk. Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande onderwerpen zoals gepresenteerd op de website van Natuurpresentaties. In in overleg kan ook gekozen worden voor een eigen onderwerp.

* Een standaard lezing duurt 2 x 45 minuten. In overleg kan gekozen worden voor kortere of langere presentaties.

* Indien mogelijk maken wij gebruik van aanwezige audiovisuele apparatuur (beamer, laptop). Is er geen audiovisueel materiaal aanwezig, dan wordt zonder meerkosten gebruik gemaakt van apparatuur van Natuurpresentaties. De opdrachtgever zorgt voor een projectiescherm.

Cursussen

* Cursussen worden aangeboden als maatwerk afgestemd op de doelgroep.

* Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van aanwezige audiovisuele apparatuur (beamer, laptop). Is er geen audiovisueel materiaal aanwezig, dan wordt zonder meerkosten gebruik gemaakt van apparatuur van Natuurpresentaties.  De opdrachtgever zorgt voor een projectiescherm.

Tekstproductie en fotografie

* Natuurpresentaties levert teksten en fotografie conform een gespecificeerde offerte.

Winkel

* Natuurpresentaties biedt geselecteerde leveranciers ruimte voor verkoop van optiek en veldstudiematerialen via zijn website. Natuurpresentaties is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor geleverde producten en/of gegeven prijsinformatie.

Aansprakelijkheid

* Natuurpresentaties is niet aansprakelijk voor gedragingen van deelnemers of schade aan goederen of personen tijdens de uitvoering van activiteiten voor derden of excursies / cursussen / presentaties die onder eigen vlag aangeboden worden.

* Verantwoordelijkheid voor Natuurpresentaties activiteiten uitgevoerd door onder contract werkende franchise houders ligt exclusief bij betreffende bedrijven.

Kosten

*  Voor presentaties, excursies en fotografie worden standaard tarieven gehanteerd die gepubliceerd worden op Natuurpresentaties.

*  Voor cursussen wordt een offerte gepresenteerd aan de opdrachtgever.

*   Voor tekstproductie wordt afhankelijk van het onderwerp een prijs geoffreerd per pagina of per uur.

* Prijsverhogingen worden aangekondigd op de website en alleen doorberekend bij boekingen met een uitvoeringsdatum later dan drie maanden na genoemde prijsverhoging.

Betaling

* Betaling van kosten voor deelname aan publieksexcursies van Natuurpresentaties uitsluitend contant bij het begin van de excursie.

* Betaling van kosten voor presentaties, excursies voor derden, teksten en natuurfotografie altijd op factuur met een betalingstermijn van twee weken na de activiteit.

*  Voor organisatie van cursussen wordt bij opdrachtverlening een voorschot van 50% docentenvergoeding en 100% materiaalkosten in rekening gebracht met een betalingstermijn van twee weken. Het resterende deel wordt na afloop van de activiteit in rekening gebracht met een betalingstermijn van twee weken.

* Voor cursussen gegeven in eigen beheer wordt bij opgave een factuur verstuurd met een betalingstermijn van twee weken. Bij een late opgave dient de cursus uiterlijk voor de eerste cursusbijeenkomst betaald te zijn.

Annulering

Annuleren door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per mail. Daarbij wordende volgende kosten in rekening gebracht:

*  Tot zes weken voor de presentatie of excursies worden geen kosten in rekening gebracht (excursies waarvoor vervoer geboekt moet worden zijn hiervan uitgezonderd, na opgave en ontvangst betaling is na annulering geen teruggave van kosten mogelijk).

* Tot vier weken voor aanvang van cursussen waarvoor u opdracht gegeven heeft of waaraan u deelneemt (als Natuurpresentaties de organisator is): 25 % van de kosten.

*  Bij annulering tussen zes en twee weken voor de lezing, de excursie of de start van in eigen beheer gegeven cursussen:  50% van de kosten.

*   Bij annulering tussen twee weken en de datum van de lezing, de excursie of de start van in eigen beheer gegeven cursussen: 100% van de kosten.