Onder en boven water

Een presentatie over flora en fauna in het natte milieu. Van voedselarm ven tot vermeste sloot, van de kleinste watervlo tot de wilde eend. Met als special libellen, etherische schoonheden voortkomend uit een lelijk watermonster.

Licht op het veen, hoog- en laagveen onder de loep

Een presentatie over flora en fauna in het natte milieu. Van voedselarm ven tot vermeste sloot, van de kleinste watervlo tot de wilde eend. Met als special libellen, etherische schoonheden voortkomend uit een lelijk watermonster.

Het Wad, op de grens van land en zee

In 2016 werd het Waddengebied uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland. Eindeloze zandbanken, vergezichten en prachtige eilanden; alles versterkt het vakantiegevoel. Maar hier op de grens van land en zee leeft misschien wil de meest complexe levensgemeenschap van ons land. Zeehonden kennen we allemaal, de miljoenen trekvogels worden steeds beter in kaart gebracht. Maar wat er leeft in het water of in de slikkige wadbodem blijft verborgen. Gesloopt door intensieve kokkelvisserij en baggerwerkzaamheden weten we nauwelijks hoe we de natuur kunnen helpen weer te herstellen. Bioloog Kees Boele neemt u mee op een bijzondere verkenningstocht in deze unieke wereld.

Evolutie, vier verschillende presentaties

Van oersoep tot oermens
4,5 miljard jaar levensgeschiedenis samengevat in negentig minuten. Is dat mogelijk? Nauwelijks, want we beginnen bij het ontstaan van de aarde, de eerste organische moleculen in de oersoep en pas twee miljard jaar later zien we de eerste levensvormen verschijnen. Cyanobacterriën (blauwwieren) die zelfs nu nog bestaan. Veel later ontstaan andere, vreemde en nauwelijks beschreven levensvormen. Dan wordt de aarde herkenbaarder en start de route die uiteindelijk naar ons zal leiden. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator, biedt deze presentatie als samenvatting van een eerder gegeven cursus voor de Seniorenacademie HOVO.

Evolutie van vogels en zoogdieren
Mussen als verwanten van uitgestorven dinosauriërs in de dakgoot. Muizen met een verleden dat teruggaat tot ver voor deze massieve oerdieren. En dat terwijl we altijd dachten dat zoogdieren pas na het uitsterven van de dino’s ontstonden en vogels directe afstammelingen zijn van Archeopteryx. De wereld van de paleontologie verandert bijna dagelijks door nieuwe vondsten. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator, biedt deze presentatie als samenvatting van een eerder gegeven cursus voor de Seniorenacademie HOVO.

Evolutie van planten
Van zee naar land, van cel tot bloem. Dat zou een wel heel korte samenvatting kunnen zijn van dit onderwerp. Onze paardebloemen gaan terug tot groenwieren in het zilte nat. En zij gaan op hun beurt weer terug tot eencelligen die konden overleven dankzij fotosynthese. Deze presentatie legt de nadruk op planten die we nu tegenkomen, waaruit zij mogelijk ontstaan zijn. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator, biedt deze presentatie als samenvatting van een eerder gegeven cursus voor de Seniorenacademie HOVO.

Evolutie van de mens
Geologisch gezien zijn wij echte nieuwelingen. Pas enkele miljoenen jaren geleden werden onze voorouders herkenbaar, tijdens de eerste ijstijd zwierven Neanderthalers nog door Europa. Maar wat weten we nu werkelijk van onze voorouders? Waar kwamen ze vandaan? Wie waren het? Hoe hebben ze geleefd? Vrijwel niets is er nog bekend. Uit botfragmenten zijn mensachtigen gedestilleerd. Gevonden bewerkte stenen en houtskool geven niet meer dan een indruk van hun leven.