Het jaar rond kan ik op aanvraag een gevarieerd programma bieden bestaande uit algemene natuurwandelingen of thema-excursies binnen Nederland aanbieden.

Als de excursie vanuit Natuurpresentaties aangeboden wordt zijn de kosten vermeld onder aan het blokje tekst. Alleen voor deze excursies gelden onze algemene voorwaarden, deze vindt u hier.

1, 8, 15 oktober – Wandelreeks Water in Noord-Brabant
Wandelreeks met drie excursies Brabantse beken. Brabants water staat steeds meer in de belangstelling. Verdroging in de zomer, overstromingen in de winter, alles vraagt om bijstelling van waterbeheer. De reeks begint bij De Beerze: rond deze beek is in de afgelopen jaren gigantisch veel werk verzet om delen van de beek hun oorspronkelijke bedding terug te geven. Waar mogelijk werden stuwen vervangen door visvriendelijke passages en een vele hectares groot doorstroommoeras mocht weer elke winter onderlopen. Onze wandeling gaat eerst stroomafwaarts tot aan het begin van de Kampina en daarna deels terug langs de andere oever. Het Merkske is grotendeels nog in oorspronkelijke staat te bewonderen. Machtige populieren omzomen delen van deze Nederlands-Belgische beek. Schrale hooilanden worden bezocht door boomkikkers en bijzondere libellen. Onze wandeling voert door de Halsche Beemden (Castelre), een van de mooiste delen van het Merkske. De Dommel is alleen in de bovenloop een beek, verder stroomafwaarts is het een niet doorwaadbare riviertje. Delen van het beekbegeleidende bos zijn weer terug en vroegere meanders hersteld. De Loondermolenwandeling voert eerst stroomopwaarts om daarna met een ruime boog weer terug te keren naar het startpunt.  Kosten en opgave