2015, veertig jaar Nationaal Park en Landschap Drentsche Aa. Hoe anders was het in de jaren zestig van de vorige eeuw. Schuimend water golfde stinkend door rechtgetrokken sloten naar het noorden, langs de oever een kaal geslagen verdroogd landschap. Net op tijd realiseerde men zich dat men bezig was een op Europese schaal unieke laaglandbeek compleet te vernielen. Er ontstond deining rond de Drentsche Aa, natuurbeheerders wonnen het van de boeren. Veertig jaar later is er bijna niets meer van deze strijd te merken. Samen is het landschap opnieuw ingericht. De Drentsche Aa wordt geleidelijk bevrijd uit zijn harnas, de verdroging is gestopt, oeroud kwelwater mag weer naar de oppervlakte komen. Orchideeën en ratelaars kleuren de madelanden weer als vanouds.

Bioloog Kees Boele (Natuurpresentaties, Haren) is geboren in Assen, bijna aan de oever van het Anreper Diepje. Al meer dan veertig jaar vertelt hij rijk geïllustreerde verhalen over dit bijzondere gebied.

Diep en Anreperdiep, natuurontwikkeling in breed perspectief
Elke centimeter Nederland is eens vergraven, vervormd, vervreemd van zijn oorsprong. Maar soms mag de natuur weer haar gang gaan. Krijgt een rivier weer zijn oorspronkelijke en verdwenen bedding terug. Mag het water weer stromen waar het wil. Dat is wat er gebeurde in de middeloop van de Drentsche Aa. Vergraven in de zestiger jaren, verdroogd in de zeventiger jaren en onlangs met een genereus gebaar teruggegeven aan de natuur. Uiteraard met als doel om zelf droge voeten te houden. Maar dat geeft het gebied wel de gelegenheid te herstellen van jarenlange verwoesting en vermesting. Kees Boele, ecoloog en natuurpresentator geeft met deze presentatie een tijdsbeeld van dit bijzondere gebied.

Geopark de Hondsrug, van ijstijd tot Unesco-status
“Het Hondsruggebied is uniek. De ijstijden maakten er ruggen en dalen. De prehistorische mens liet er ons zijn schatten na. Duizenden jaren lang gaven mensen vorm aan een landschap dat van alle tijden is”. Zo omschrijft Geopark de Hondsrug het gebied. Het enige Unesco Geopark in Nederland, anders dan alle andere geoparken ter wereld. Zijn geologische wording ligt deels verborgen onder dikke lagen stuifzand, zijn verhaal heeft ondertiteling nodig. En dat is wat Kees Boele, bioloog, vroeger leraar geografie en nu natuurpresentator, wil bieden met deze presentatie. Vanuit de diepe ondergrond, tot aan het fundament van zandige afzettingen uit de tijd van de oerrivier Eridanos, via de ijstijden en de hunebedbouwers tot aan de dag van vandaag. Met als groene afsluiting een overzicht van de mooiste natuurgebieden rond en op de Hondsrug.

Paterswoldse Meer en Friese Veen, landjonkers en veenarbeiders
“Paterswoldse Meer en Friese Veen, landjonkers en veenarbeiders” biedt een bijzondere presentatie rond ontstaan en natuur van dit gebied. Met hulp van oude kaarten en historische beelden volgt u de late vervening, verrijzen statige buitenplaatsen langs de rand van het veen en verandert het gebied van een moeras in een gevarieerd cultuurlandschap. Als bioloog met een brede cultuurhistorische belangstelling sluit bioloog Kees Boele af met een fleurig boeket van bijzondere natuurverschijnselen.

Nationaal Park Drents-Friese Wold
De grens van Stellingwerf en het Olde Landschap Drenthe. Eens een gebied van paupers,  keuterboertjes en dromen van welvaart. Nu, na de Veluwe, het grootste bosgebied van Nederland en open veldlaboratorium van nieuwe inzichten in natuurbeheer. Begonnen in ruwe lijnen, uitgesneden en geboetseerd door twee ijstijden. Daarna aarzelend vormgegeven door de mens. Vanaf het Drents plateau geleidelijk uitwaaierend over de veengebieden van Smilde en Stellingwerf. Zich vestigend langs de oever van de Vledder Aa en meer westelijk gelegen veenriviertjes.

Markant hoogtepunt werd de tijd van kolonel Van den Bosch met de Maatschappij van Weldadigheid die veel van de laatste natuur ten noorden van Vledder liet ontginnen door paupers uit de Hollandse steden.

Vanaf 2000 mag het zich nationaal park noemen. Een gebied waar weer ruimte is voor bijna verdwenen natuur. Oorspronkelijke (grond)waterstromen worden hersteld. Verdroogde heidevelden werden aan het infuus gelegd. Bosperceeltjes werden verbonden en veranderen van papierproducenten tot natuurlijke ecosystemen waar de zwarte specht zich weer thuisvoelt. Pas na decennia zal te zien zijn hoe het Drents-Friese Wold er uiteindelijk uit zal gaan zien.

Kees Boele, bioloog en natuurpresentator, neemt u mee op een zwerftocht door dit bijzondere gebied.

Nationaal Park Lauwersmeer
Vogelparadijs Lauwersmeer was eens een woeste binnenzee waar springvloed vrij spel had. Stuwen en sluizen aan de Friese kant getuigen van voortdurende strijd, hoge kademuren in Zoutkamp laten zien hoe hoog het water kon stijgen. In 1969 definitief van de Waddenzee afgesloten met alleen een spuisluis om het water van Reitdiep en Dokkumer Ee te kunnen lozen. En vanaf dat moment ontstond een spectaculair stuk natuur. Groeiplaats van tientallen bijzondere plantensoorten, sommige voor even, andere staan er nu al lange tijd. Velden vol rietorchis. De geelgekleurde gentiaan zomerbitterling en het bizarre stofzaad zijn maar enkele van deze juweeltjes. Voor vogels was de ontwikkeling misschien iets voorspelbaarder. Het Lauwersmeer ligt aan de rand van de Waddenzee, stopplaats van miljoenen trekvogels. Waar rust, ruimte en voedsel is, komen de vogels vanzelf. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator, neemt u mee op een tocht door Nationaal Park Lauwersmeer.

Schiermonnikoog
Stap op de boot richting Schier en niemand ontkomt eraan: een heerlijk vakantiegevoel. De zon, de zee, de wind en natuurlijk de steeds weer verrassende natuur. Met Kees Boele, bioloog en natuurpresentator maakt u vanuit uw gemakkelijke stoel een bijzondere wandeling over het eiland. Van dijk tot vuurtoren, van Westerplas tot Willemsduin. Onderweg staat u stil bij lawaaierige rotganzen, minuscule dwergbloemetjes en uitbundig bloeiende orchideeën.