Contact
Bel voor meer informatie 06-19782091 | of mail naar: info@natuurpresentaties.nl

facebook logo   facebook logo   facebook logo facebook logo

Presentatie onderwerpen

Nederlandse landschappen: natuur en cultuurhistorie

Drentsche Aa
2015, veertig jaar Nationaal Park en Landschap Drentsche Aa. Hoe anders was het in de jaren zestig van de vorige eeuw. Schuimend water golfde stinkend door rechtgetrokken sloten naar het noorden, langs de oever een kaal geslagen verdroogd landschap. Net op tijd realiseerde men zich dat men bezig was een op Europese schaal unieke laaglandbeek compleet te vernielen. Er ontstond deining rond de Drentsche Aa, natuurbeheerders wonnen het van de boeren. Veertig jaar later is er bijna niets meer van deze strijd te merken. Samen is het landschap opnieuw ingericht. De Drentsche Aa wordt geleidelijk bevrijd uit zijn harnas, de verdroging is gestopt, oeroud kwelwater mag weer naar de oppervlakte komen. Orchideeën en ratelaars kleuren de madelanden weer als vanouds.

Bioloog Kees Boele (Natuurpresentaties, Haren) is geboren in Assen, bijna aan de oever van het Anreper Diepje. Al meer dan veertig jaar vertelt hij rijk geïllustreerde verhalen over dit bijzondere gebied.

Deurzer Diep en Anreperdiep, natuurontwikkeling in breed perspectief
Elke centimeter Nederland is eens vergraven, vervormd, vervreemd van zijn oorsprong. Maar soms mag de natuur weer haar gang gaan. Krijgt een rivier weer zijn oorspronkelijke en verdwenen bedding terug. Mag het water weer stromen waar het wil. Dat is wat er gebeurde in de middeloop van de Drentsche Aa. Vergraven in de zestiger jaren, verdroogd in de zeventiger jaren en onlangs met een genereus gebaar teruggegeven aan de natuur. Uiteraard met als doel om zelf droge voeten te houden. Maar dat geeft het gebied wel de gelegenheid te herstellen van jarenlange verwoesting en vermesting. Kees Boele, ecoloog en natuurpresentator geeft met deze presentatie een tijdsbeeld van dit bijzondere gebied.

Geopark de Hondsrug, van ijstijd tot Unesco-status
“Het Hondsruggebied is uniek. De ijstijden maakten er ruggen en dalen. De prehistorische mens liet er ons zijn schatten na. Duizenden jaren lang gaven mensen vorm aan een landschap dat van alle tijden is”. Zo omschrijft Geopark de Hondsrug het gebied. Het enige Unesco Geopark in Nederland, anders dan alle andere geoparken ter wereld. Zijn geologische wording ligt deels verborgen onder dikke lagen stuifzand, zijn verhaal heeft ondertiteling nodig. En dat is wat Kees Boele, bioloog, vroeger leraar geografie en nu natuurpresentator, wil bieden met deze presentatie. Vanuit de diepe ondergrond, tot aan het fundament van zandige afzettingen uit de tijd van de oerrivier Eridanos, via de ijstijden en de hunebedbouwers tot aan de dag van vandaag. Met als groene afsluiting een overzicht van de mooiste natuurgebieden rond en op de Hondsrug.

Paterswolde Meer en Friese Veen, landjonkers en veenarbeiders
“Paterswoldse Meer en Friese Veen, landjonkers en veenarbeiders” biedt een bijzondere presentatie rond ontstaan en natuur van dit gebied. Met hulp van oude kaarten en historische beelden volgt u de late vervening, verrijzen statige buitenplaatsen langs de rand van het veen en verandert het gebied van een moeras in een gevarieerd cultuurlandschap. Als bioloog met een brede cultuurhistorische belangstelling sluit bioloog Kees Boele af met een fleurig boeket van bijzondere natuurverschijnselen.

Nationaal Park Drents-Friese Wold
De grens van Stellingwerf en het Olde Landschap Drenthe. Eens een gebied van paupers,  keuterboertjes en dromen van welvaart. Nu, na de Veluwe, het grootste bosgebied van Nederland en open veldlaboratorium van nieuwe inzichten in natuurbeheer. Begonnen in ruwe lijnen, uitgesneden en geboetseerd door twee ijstijden. Daarna aarzelend vormgegeven door de mens. Vanaf het Drents plateau geleidelijk uitwaaierend over de veengebieden van Smilde en Stellingwerf. Zich vestigend langs de oever van de Vledder Aa en meer westelijk gelegen veenriviertjes.

Markant hoogtepunt werd de tijd van kolonel Van den Bosch met de Maatschappij van Weldadigheid die veel van de laatste natuur ten noorden van Vledder liet ontginnen door paupers uit de Hollandse steden.

Vanaf 2000 mag het zich nationaal park noemen. Een gebied waar weer ruimte is voor bijna verdwenen natuur. Oorspronkelijke (grond)waterstromen worden hersteld. Verdroogde heidevelden werden aan het infuus gelegd. Bosperceeltjes werden verbonden en veranderen van papierproducenten tot natuurlijke ecosystemen waar de zwarte specht zich weer thuisvoelt. Pas na decennia zal te zien zijn hoe het Drents-Friese Wold er uiteindelijk uit zal gaan zien.

Kees Boele, bioloog en natuurpresentator, neemt u mee op een zwerftocht door dit bijzondere gebied.

Nationaal Park Lauwersmeer
Vogelparadijs Lauwersmeer was eens een woeste binnenzee waar springvloed vrij spel had. Stuwen en sluizen aan de Friese kant getuigen van voortdurende strijd, hoge kademuren in Zoutkamp laten zien hoe hoog het water kon stijgen. In 1969 definitief van de Waddenzee afgesloten met alleen een spuisluis om het water van Reitdiep en Dokkumer Ee te kunnen lozen. En vanaf dat moment ontstond een spectaculair stuk natuur. Groeiplaats van tientallen bijzondere plantensoorten, sommige voor even, andere staan er nu al lange tijd. Velden vol rietorchis. De geelgekleurde gentiaan zomerbitterling en het bizarre stofzaad zijn maar enkele van deze juweeltjes. Voor vogels was de ontwikkeling misschien iets voorspelbaarder. Het Lauwersmeer ligt aan de rand van de Waddenzee, stopplaats van miljoenen trekvogels. Waar rust, ruimte en voedsel is, komen de vogels vanzelf. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator, neemt u mee op een tocht door Nationaal Park Lauwersmeer.

Schiermonnikoog
Stap op de boot richting Schier en niemand ontkomt eraan: een heerlijk vakantiegevoel. De zon, de zee, de wind en natuurlijk de steeds weer verrassende natuur. Met Kees Boele, bioloog en natuurpresentator maakt u vanuit uw gemakkelijke stoel een bijzondere wandeling over het eiland. Van dijk tot vuurtoren, van Westerplas tot Willemsduin. Onderweg staat u stil bij lawaaierige rotganzen, minuscule dwergbloemetjes en uitbundig bloeiende orchideeën.

Botanische onderwerpen en tuinieren (incl. paddenstoelen):

Fleurig leven rond stad en dorp
In een tijd dat steeds meer particuliere tuinen verstenen, veranderen steeds meer gemeentelijke bermen in fleurige bloemenlinten. Niet helemaal natuurgetrouw, maar mooi is het wel. Kees Boele, bioloog, voorheen o.a. werkzaam bij Hortus Haren en nu eigenaar van Natuurpresentaties, neemt u in een avondvullend programma mee op een kijktocht door het wilde groen. Wat er groeit en bloeit en dat een jaar rond. Tijdens de avond is er volop gelegenheid om vragen te stellen over floristische vondsten waarvan u altijd al graag de naam had willen weten.

Bestuiving, bloemetjes en bijtjes
Bloeiende planten waren er al voor de eerste bij uit zijn korf vloog. Water en wind zorgden voor de bestuiving. Pas toen de echte bloemplanten ontstonden kwamen er meer opties. Kevers als stuifmeeleters, wel efficiënt maar tegen hoge kosten. Vlinders, zweefvliegen en vogels zijn al veel beter. Geef ze wat nectar en zonder verdere verplichtingen nemen ze stuifmeel mee naar andere planten. Bijen en hommels zitten er wat tussenin, van alles nemen ze hun portie maar ze laten voldoende over voor succesvolle zaadvorming. In deze presentatie neemt botanicus Kees Boele u mee op een verrassende tocht langs bloemen en bestuivers.

Wat eet er van mijn plant?
Taxussnuitkever, groot avondrood en trips. Onder de loep of als foto zijn het schitterende insecten maar op lavas, fuchsia en olifantsvoet zijn het maar lastige knagers. Bioloog Kees Boele presenteert met “Wat eet er van mijn plant” een bonte parade van kleine en grote dieren die in elke kamer- of tuinplant een rijk gedekte tafel zien.

Tuinsafari, grote en kleine vijf
“The big five”. Iedereen die wel eens een Afrikaanse reis gemaakt heeft kent deze uitdrukking. Je moet ze gezien hebben, lijkt het wel. Maar wie kent de grote of de kleine vijf uit onze eigen tuinen? Kleurrijk, bijzonder en steeds weer mooi om er oog in oog mee te staan. Bioloog en natuurpresentator Kees Boele neemt u mee op safari in de achtertuin. U zult versteld staan van wat er leeft zonder gezien te worden. Een avondvullende ontdekkingstocht door het wilde groen in onze woonomgeving.

Paddenstoelen, vormrijk bijzonder
“Mysterieus, bijzonder, magisch”, woorden die vroeger gebruikt werden als het over paddenstoelen ging. Ze verschijnen uit het niets, zijn even te zien en verdwijnen dan weer. Sommige eetbaar, andere giftig en een enkeling werd gebruikt als middel om in contact te komen met de voorouders. Voor een bioloog als Kees Boele zijn paddenstoelen niets meer of minder dan verspreiders van sporen. Opkomend uit een zwamvlok en in korte tijd een zichtbaar bewijs van de aanwezigheid van schimmels. Unieke organismen, want alleen zij kunnen houtige vezels verteren en zo boom en struik na hun dood weer terugbrengen in het wereldwijde voedselweb. In een kleurige presentatie krijgt u een beeld van de enorme variatie aan paddenstoelen in de Nederlandse natuur.

Mossen, kleine, groene pareltjes
Mos tussen het gras, iedereen begint erover. Maar er is meer dan haakmos dat ons beeld van een groene grasmat verstoort. Mogelijk waren het samen met wat wieren de eerste landbewonende plantjes. Geen wortels, geen transportsysteem, geen nerven en toch meer dan 400 miljoen jaar succesvol aanwezig. Feitelijk zijn het enkele, nauwelijks met elkaar verwante, plantengroepen. Wat ze gemeen hebben is meestal hun kleine formaat. Alleen haarmossen willen bossig uitgroeien. Maar in Nederland zijn er ook soorten die je alleen met een loep kunt ontdekken. Overal zijn ze te vinden, maar vocht en schaduw genieten de voorkeur. Kees Boele, afgestudeerd als mossendeskundige en natuurpresentator, neemt u mee op ontdekkingstocht langs deze kleine, groene pareltjes.

Korstmossen, een gelukkig huwelijk
Een korstmos, geen plant, geen dier maar wat is het dan wel? Een gelukkig huwelijk, dat is wel zeker. De partners kunnen bijna niet zonder elkaar. De ene partner is een eencellig algje, meestal groen, die zorgt voor het dagelijks brood. De ander is de schimmel die het grote werk mag oppakken. Opbouw van het huis (thallus), de eiwitproductie, het transport en ook nog eens de voortplanting. Stap eens in de wondere wereld van de korstmossen. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator neemt u mee op een kleurige ontdekkingstocht.

Zoölogische onderwerpen:
Steenmarters en boommarters, ondernemende predatoren
Steenmarters, iedereen heeft er wel van gehoord maar wie heeft ze ooit met eigen ogen gezien? Rumoerige dakacrobaten, knagers aan autokabels of stinkende zolderbewoners zijn slechts enkele van de beschrijvingen die vaak worden gegeven aan deze kleine roofdieren. Eens bijna uitgestorven maar nu weer helemaal terug! De boommarter lijkt er veel op, maar is veel zeldzamer en komt zelden in huis en tuin.

Bioloog Kees Boele neemt u mee in de bijzondere wereld van deze marters. U maakt kennis met zijn familieleden, zijn leefgewoontes en zijn menuwensen.

Kraanvogels, unieke vogels
Sinds deze eeuw hebben we weer broedende kraanvogels in Nederland. Op de uiterste westrand van het verspreidingsgebied van de europese kraanvogel blijft het een hachelijke onderneming. Nu profiterend van nieuw natuurbeheer maar meteen al aanlopend tegen ruimtegebrek. In deze presentatie geeft bioloog Kees Boele een overzicht van de complete kraanvogelfamilie met speciale aandacht voor onze eigen soort.

Vogeltrek in breed perspectief
Deze presentatie is een samenvatting van de cursus Vogeltrek in breed perspectief, ontwikkeld en gegeven voor de Seniorenacademie en de Vogelwerkgroep N.O. Gelderland. Beginnend met een brede inleiding waarom en hoe vogels trekken wordt al snel de focus gelegd op verschillende groepen trekvogels. Met het onderzoek naar o.a. de Waddenzee als schakel in de “global flyway” en het onderzoek van de Werkgroep Grauwe Kiekendief zijn veel nieuwe gegevens over kust- en roofvogels beschikbaar gekomen. Maar ook bonte vliegenvangers, fluiters en brandganzen worden gevolgd met de modernste apparatuur. Vogeltrek is al meer dan een eeuw onderwerp van studie maar nog dagelijks worden nieuwe ontdekkingen gedaan.

Het groot insectenboek
Misschien weet u het niet, maar er zijn meer mieren dan mensen op deze aardbol. Zonder bijen, vlinders en zweefvliegen geen bestuiving. Maar steekmuggen, daar moeten we niets van hebben. Insecten, we kunnen er niet zonder. Sommige zien we echter liever gaan dan komen. Maar hebt u er ooit wel eens goed naar gekeken? De duikvlucht van de vliegendoder gevolgd? Een luizenboerderij bezocht? Bioloog Kees Boele stapt als de beroemde Erik in het “grote” insectenboek de wereld van de zespoters binnen. De meest bizarre maar ook kleurrijke wezens komt u tegen als u deze presentatie volgt.

Nachtvlinders, mysterieuze schonen van de nacht
Atalanta’s, kleine vosjes, citroenvlinders, veel mensen kennen ze. Maar wie heeft er gehoord van wapendrager, houtspaander of witte tijger? Toch komen deze nachtvlinders, samen met vaak honderden andere soorten, in elke tuin geregeld langs. Soms om te snoepen van een bloeiende buddleia of kamperfoelie maar veel vaker om een geschikte kraamkamer voor hun rupsen te vinden.

Bioloog Kees Boele neemt u in een avondvullend programma mee in de mysterieuze en vaak verrassend mooie wereld van nachtvlinders. In 2012 en 2013 heeft hij voor de Vlinderstichting de Nachtvlinderestafette verzorgd, een vlinderreis langs 39 natuurkampeerterreinen.

Vlinders en hun waardplanten
Vlinders en planten, zonder elkaar kunnen ze niet. In deze presentatie gaat het niet over het volwassen stadium maar over jeugdige vlinders: rupsen. Sommige zeer kieskeurig, andere echte alleseters. De meeste eten groen, maar hout staat ook op het menu. En ben je bang voor koolmeessnavels? Dan ga je toch gewoon ’s nachts aan tafel. De bijzondere wereld van vlinders en rupsen door de ogen van bioloog Kees Boele.

Plantengallen en mineerders, knagers en mijnwerkers 
Plant en dier zijn al miljoenen jaren verstrikt in een oneindige wedloop. De een wil groeien, de ander zoekt voedsel. Het gaat met grof geschut of lijdzaam ondergaan. Voor het eerste tekenen de minuscule mijnwerkers. Minerende insecten die tussen beide zijden van het blad hun weg zoeken, bladmoes etend en zich uiteindelijk verpoppend in of buiten de plant. Gallen zijn echter een heel ander verhaal. Hier is het de plant die een gevangenis bouwt rond de aanvaller. Geen kant meer op kan het jonge dier maar dat is ook niet nodig. Zacht galweefsel is precies wat het zoekt. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator neemt u mee op ontdekkingstocht.

Vlinders in de winter, presentatie door Silvia Reinderink. Informatie (info@reinderinknatuuradvies.nl)

Vlinders in de omgeving, presentatie door Silvia Reinderink. Informatie (info@reinderinknatuuradvies.nl)

Vlinders in het buitenland, presentatie door Silvia Reinderink. Informatie (info@reinderinknatuuradvies.nl)

Ecologische onderwerpen:

Onder en boven water 

Een presentatie over flora en fauna in het natte milieu. Van voedselarm ven tot vermeste sloot, van de kleinste watervlo tot de wilde eend. Met als special libellen, etherische schoonheden voortkomend uit een lelijk watermonster.

Licht op het veen, hoog- en laagveen onder de loep

Nederland was een land van veen. Nu veelal vergraven, maar overal zijn de sporen terug te vinden. Hoe is het gevormd? Wat is het verschil tussen hoog- en laagveen? Wat leeft er in en rond het veen? Vragen die beantwoord worden tijdens deze presentatie door Kees Boele. Aan het slot verschijnt de mens in het veen, baggelend en gravend, met het veen als bruin goud.

Het Wad, op de grens van land en zee

In 2016 werd het Waddengebied uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland. Eindeloze zandbanken, vergezichten en prachtige eilanden; alles versterkt het vakantiegevoel. Maar hier op de grens van land en zee leeft misschien wil de meest complexe levensgemeenschap van ons land. Zeehonden kennen we allemaal, de miljoenen trekvogels worden steeds beter in kaart gebracht. Maar wat er leeft in het water of in de slikkige wadbodem blijft verborgen. Gesloopt door intensieve kokkelvisserij en baggerwerkzaamheden weten we nauwelijks hoe we de natuur kunnen helpen weer te herstellen. Bioloog Kees Boele neemt u mee op een bijzondere verkenningstocht in deze unieke wereld.

Evolutie

Evolutie, vier verschillende presentaties

Van oersoep tot oermens

4,5 miljard jaar levensgeschiedenis samengevat in negentig minuten. Is dat mogelijk? Nauwelijks, want we beginnen bij het ontstaan van de aarde, de eerste organische moleculen in de oersoep en pas twee miljard jaar later zien we de eerste levensvormen verschijnen. Cyanobacterriën (blauwwieren) die zelfs nu nog bestaan. Veel later ontstaan andere, vreemde en nauwelijks beschreven levensvormen. Dan wordt de aarde herkenbaarder en start de route die uiteindelijk naar ons zal leiden. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator, biedt deze presentatie als samenvatting van een eerder gegeven cursus voor de Seniorenacademie HOVO.

Evolutie van vogels en zoogdieren

Mussen als verwanten van uitgestorven dinosauriërs in de dakgoot. Muizen met een verleden dat teruggaat tot ver voor deze massieve oerdieren. En dat terwijl we altijd dachten dat zoogdieren pas na het uitsterven van de dino’s ontstonden en vogels directe afstammelingen zijn van Archeopteryx. De wereld van de paleontologie verandert bijna dagelijks door nieuwe vondsten. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator, biedt deze presentatie als samenvatting van een eerder gegeven cursus voor de Seniorenacademie HOVO.

Evolutie van planten

Van zee naar land, van cel tot bloem. Dat zou een wel heel korte samenvatting kunnen zijn van dit onderwerp. Onze paardebloemen gaan terug tot groenwieren in het zilte nat. En zij gaan op hun beurt weer terug tot eencelligen die konden overleven dankzij fotosynthese. Deze presentatie legt de nadruk op planten die we nu tegenkomen, waaruit zij mogelijk ontstaan zijn. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator, biedt deze presentatie als samenvatting van een eerder gegeven cursus voor de Seniorenacademie HOVO.

Evolutie van de mens

Geologisch gezien zijn wij echte nieuwelingen. Pas enkele miljoenen jaren geleden werden onze voorouders herkenbaar, tijdens de eerste ijstijd zwierven Neanderthalers nog door Europa. Maar wat weten we nu werkelijk van onze voorouders? Waar kwamen ze vandaan? Wie waren het? Hoe hebben ze geleefd? Vrijwel niets is er nog bekend. Uit botfragmenten zijn mensachtigen gedestilleerd. Gevonden bewerkte stenen en houtskool geven niet meer dan een indruk van hun leven.

Natuurreizen:

La Gomera, natuurlijk paradijs

Het bijna kleinste Canarische eiland La Gomera staat hoog aangeschreven bij biologen en natuurliefhebbers. De oorzaak heeft alles te maken met de vulkanische geboorte van de Canarische eilanden. Terwijl alle eilanden contacten bleven houden met de borrelende magmahaard kreeg La Gomera rust. En dat heeft tientallen planten de gelegenheid gegeven om zich te ontwikkelen tot echte “Gomera”-soorten. Rijk bloeiend en verrassend bijzonder. Ook vogelaars heeft La Gomera veel te bieden. Canarische pimpelmezen, Canarische tjiftjaf en echte kanaries voelen zich er thuis. Met deze presentatie neemt natuurpresentator Kees Boele u mee op een bijzondere reis over La Gomera. Landschap, flora en fauna, alles komt uitgebreid langs.

Costa Rica, vogel- en kikkerparadijs

Geen land ter wereld is zo klein en toch zo divers als Costa Rica. Spuwende vulkanen,  tropische stranden en oerwouden liggen er bijna naast elkaar. Pijlgifkikkers, vier soorten apen en toekans, dat is wat de meeste toeristen als beelden mee naar huis nemen. Natuurpresentator en reiziger Kees Boele laat zien dat er veel meer is. Allerlei bonte kolibries, tangaren, de bontste kikkertjes, miereneters, bizarre vleermuizen en vlinders. Een presentatie als opstap naar een echte reis naar Costa Rica.

Zuid-Afrika, een wereld in één land

Een wereld in één land, dat is wat de Zuid-Afrikaanders zeggen over hun eigen land. Van de Kaap tot de Limpopo, steeds weer anders met unieke landschappen en bijzondere natuur. Kees Boele, eens reisleider en nu natuurpresentator, heeft er heel veel voetstappen liggen. In deze presentatie geeft hij een kleurrijk overzicht van groen Zuid-Afrika. Planten, insecten, reptielen, vogels en zoogdieren in een steeds weer ander decor.

Namibië, het laatste geheim van Afrika

Het laatste geheim van Afrika, dat is de leus van Namibië. Na de onafhankelijkheidsoorlog keerde de rust er terug. Het is vooral een leeg land met woestijnen en bergen. En vooral heel veel groot en klein wild. Vaak moet je er wel naar zoeken, soms loop je er gewoon tegen aan. Reiziger en natuurpresentator Kees Boele neemt u mee op een tocht van de zuidelijk Fish River Gorge tot aan Etosha.

Patagonië en Antarctica, bulkanen en pinguïns

Patagonië, de uiterste zuidpunt van Zuid-Amerika. Overal voel en zie je de koude vingers van het Zuidpoolijs. Van de majestueuze Torres del Paine in Chili tot de Argentijnse gletsjers of het koude Vuurland. Al het leven is er aangepast aan een korte zomer en een lange winter.

Bioloog en natuurpresentator Kees Boele neemt u mee op een adembenemende reis langs de mooiste locaties in dit bijzondere gebied. Om te zien waar de barre omstandigheden zijn oorsprong vinden steekt u over naar de Falkland Eilanden en het desolate landschap van het Antarctisch schiereiland. Met windkracht 11 of 12 gaat u over de Drake Passage terug naar Ushaia. Zeebenen heeft u niet nodig, u krijgt een presentatie op het witte doek.

Alpennatuur, leven op grote hoogte

Voor ons zijn de Alpen het toonbeeld van fraaie natuur. Bergen, bloemen, een rustige zwevende steenarend. Maar onder en boven de grond is het een geologisch slagveld tussen het oude Europa en het onstuitbaar naar het noorden oprukkende Afrika. Nergens ervaar je dat zo sterk als in de omgeving van Chur (Graubunden). Totaal verkreukelde zeebodem, kalkrotsen afkomstig van honderden kilometers naar het zuidwesten en dat terwijl je vanaf de hoogste top zowel de versteende koraalriffen van Europa als van Afrika kunt zien. Deze “puinhoop” zorgt er wel voor dat er voor meer dan duizend plantensoorten en ruim honderd vlinders elk een eigen leefgebied is. Kees Boele, natuurpresentator pur sang, verzorgt sinds 2012 voor Wandel- en Skihotel Gürgaletsch jaarlijks themaweken Alpennatuur in Tschiertschen (CH).

SPREEEKSTER SYLVIA REINDERINK

Informatie en boeken:  Reinderink Natuuradvies en beleving (info@reinderinknatuuradvies.nl)

De Achterhoek en wijde omgeving is het werkterrein van Silvia Reinderink. Haar onderwerpen zijn:

Themalezing: winter, lente, zomer en herfst

Themalezing: landschap

Themalezing: wilde bloemen en bomen

Themalezing Vlinders in de winter

Vlinders in de omgeving

Vlinders in het buitenland

Vlinders in uw tuin

Invloed van klimaatsverandering op vlinders

Natuurlijk Slowakije

Themalezing: winter, lente, zomer en herfst

Tijdens deze lezing wordt u aan de hand van een PowerPointpresentatie meegenomen door de seizoenen. Per seizoen worden de planten/bomen en diersoorten in hun leefomgeving behandelt. Welke soorten kunt u tegenkomen? En hoe overleven dieren (bijvoorbeeld) vlinders de winter? Een boeiende lezing met prachtige foto’s.

Themalezing: landschap

U wordt aan de hand van foto’s meegenomen door het landschap. Hoe is het landschap ontstaan? Wat zijn de typische kenmerken van het landschapstype? Bijv. het landgoederenlandschap. Welke planten/bomen en dieren kun je hier verwachten? En waarom? Een PowerPointpresentatie met tekst en uitleg door de verschillende landschapstypen (bijv. kampen- en hoevenlandschap, broekontginningslandschap, landgoederenlandschap, enz.).

Themalezing: wilde bloemen en bomen

Een PowerPointpresentatie waarbij u aan de hand van foto’s meegenomen wordt door bloemrijke bermen, graslanden en hooilanden. Bomen en bloemen in hun natuurlijke omgeving. Waarom groeien ze daar? Welke bijzondere soorten kun je hier nog tegen komen? Een boeiende lezing met prachtige foto’s.

Vlinders in de winter

Zijn er vlinders in de winter? Hoe overleven ze dit seizoen en in welke levensstadia? Aan welke risico’s staan ze bloot? Hoe kun je hier in het beheer van je tuin / natuurgebied rekening mee houden? Deze vragen komen onder meer aan de orde tijdens de  presentatie. Een boeiende presentatie met o.a foto’s en kweekmateriaal.

Vlinders in de omgeving

Welke vlinders kan ik in mijn omgeving verwachten? Waarom en hoe leven ze? Hoe kun je hier in het beheer van je tuin / natuurgebied rekening mee houden? Deze vragen komen onder meer aan de orde tijdens de  presentatie.

Vlinders in uw tuin

Welke dag- en nachtvlinders kan ik in mijn tuin verwachten? Welke eisen stellen vlinders aan een tuin? Hoe kun je ze herkennen? Hoe kun je je tuin zo vlindervriendelijk mogelijk inrichten en beheren? Deze vragen komen onder meer aan de orde tijdens de  presentatie.

Vlinders in het buitenland

Welke vlinders kom je in België, Duitsland en Slowakije tegen? Waar kun je ze vinden en waarom? Een boeiende presentatie veel foto’s.          

Invloed van klimaatsverandering op vlinders

Wat is de invloed van klimaatverandering op vlinders? Is dit nu al te zien? Welke soorten kunnen we in de toekomst verwachten? Wat betekend dit voor de vlinders in Nederland? Een boeiende en prikkelende presentatie.

Natuurlijk Slowakije

Presentatie met veel foto’s, waarbij de geschiedenis van dit land, de bijzonder rijke cultuurhistorie en de natuur behandeld worden. Een boeiende presentatie met veel foto’s en toelichting op gebouwen, volksarchitectuur, natuur, flora, fauna en de gastvrije bevolking.